กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/04/2566 ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 25-26 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มสตรีบ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา หลักสูตร การทอผ้าจากสีธรรมชาติ
2.กลุ่มสตรีตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา หลักสูตร การทำอาหารและขนมไทย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::