กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เข้าประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมทำ MOU ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 51 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมทำ MOU หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชั่วโมง ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โดยมี แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ นางรวิวรรณ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ศุภโชค  มาศปกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ และ บุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วมประชุม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::