กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมเปิดคลินิก เวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และงานวางแผนครอบครัว ที่ทันสมัย ปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 62 ครั้ง

วัน เสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดคลินิก เวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และงานวางแผนครอบครัว ที่ทันสมัย ปลอดภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ  53 ปี สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนางานด้านการวางแผนครอบครัวอย่างยั่งยืน

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด ณ อาคารคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

สำหรับ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงาน 91/4-5 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เปิดให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และวางแผนครอบครัว ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถโทรปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ 053 713 090 รายละเอียดเพิ่มเติมคลินิกเวชกรรม สวท จำนวน 9 แห่ง ทางเว็บไซด์ สวท  www.ppat.or.th

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::