กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับกลุ่มสตรีตำบลแม่ไร่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 30 คน

โดยมี  นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::