กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมหารือการจัดงานวันสตรีไทย ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมหารือการจัดงานวันสตรีไทย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการจัดนิทรรศการ และบูธแสดงสินค้าของ พม. ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้ ได้แก่ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::