กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/05/2566 จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรใหม่และการพัฒนาหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมในปี 2567


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::