กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ ZOOM Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::