กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครัว จังหวัดแพร่ จำนวน 2 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครัว ในพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน 2 กลุ่มประกอบด้วย

 1.กลุ่มสตรีบ้านแม่ติ๊ด หมู่ 6 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ หลักสูตร การทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง

2.สตรีบ้านเป่าปมดงยาง หมู่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

โดยมี นายลวน ใจเอ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงและนายวิเชียร สมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::