กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จังหวัดแพร่ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 72 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  กลุ่มสตรีตำบลบ้านหนุน  อำเภอสอง จังหวัดแพร่ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยมี นายประกาศิต จิตมณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::