กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/05/2566 ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ อำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่

โดยมี นายอำเภอพาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::