กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่มรุ่นที่ 18 จำนวน 22 คน 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน อังคาร  ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่มรุ่นที่ 18 จำนวน 22 คน  เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายสานสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจฐานราก พึ่งพาตนเองได้ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน  3 เดือน 1 เดือน และ ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การว่างงาน ไม่มีอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพมีหลายหลักสูตร โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร

 

ผู้สนใจ ให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 5372 3950 ต่อ 19 , 08 1961 6676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::