กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/05/2566 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างผม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง

วัน อังคาร  ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวมณธินี กันทร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างผม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูฝึกอาชีพ และบุคลากรด้านช่างผม – เสริมสวย ได้รับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผม โดยบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (โลแลน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดกิจกรรม และสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และเส้นผม

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างผม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::