กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5
ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566
โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room)

ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::