กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

วัน พุธ  ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเปรม ตันกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมการประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ และแผนการปฏิบัติงานลดใช้พลังงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::