กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานรองรับในเชิงลึก
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานรองรับในเชิงลึกร่วมกับสถานรองรับ  ทุกแห่งในจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::