กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/05/2566 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกรกช ปราบปรามภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถออกแบบและวางแผนรวมไปถึงทดลองการจำหน่ายสินค้าทั้งในรูปแบบอนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::