กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับ คณะจากเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสุทัศน์ ปัญสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง พร้อมคณะเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย เข้าหารือการดำเนินงานสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงรายยังได้พาเยี่ยมชม แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า และ แผนกอาหารและโภชนาการ อีกด้วย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::