กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวดที่ 1
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวดที่ 1 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::