กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 "Together We Can หยุด ค้า คน" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 "Together We Can หยุด ค้า คน" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::