กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

คนดีศรีท้องถิ่น นางรวิวรรณ ปงธิยา (ครูอ้อ)
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 459 ครั้ง
คนดีศรีท้องถิ่น นางรวิวรรณ ปงธิยา (ครูอ้อ)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
 
#หนังสือพิมพ์รวมพลังเชียงราย
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::