กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 728 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-723950
 
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::