กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-learning ฟรี
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 612 ครั้ง
เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-learning ฟรี
 
➡️หลักสูตร
➖ การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
➖ คลินิกผ้า
➖ งานแกะสลักเบื้องต้น
➖ มาลัยมะลิจากกระดาษ
➖ ตัดผมชาย
 
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::