กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 398 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม

และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::