กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 6 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร \\
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 407 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 6 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร "ฟรี" )
 - พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)
 - เสริมสวยสตรี
 - ตัดเย็บเสื้อผ้า
 - โรงแรมและบริการ

สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.053-723950 , 081-9616676
(สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2565)
รายงานตัววันที่ 19 เมษายน 2565)
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::