กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 332 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2565 ตามวันเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-723-950

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::