กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 377 ครั้ง

ประกาศ ‼️‼️


รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ให้ผู้สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5372 3950

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::