กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 163 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 0 81 961 6676

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::