กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน 204 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::