กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศ !!! หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (เรียน 6 เดือน)
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 129 ครั้ง

ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด (เรียนฟรี มีงานทำ)
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (เรียน 6 เดือน)
รายงานตัววันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เริ่มเรียนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.
โทร. 0 5372 3950 , 08 1961 6676
08 9953 0831 ครูรวิวรรณ ปงธิยา
Line ID : @304xuamz

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::