กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 205 ครั้ง
ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด (เรียนฟรี มีงานทำ)
หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)
รุ่นที่ 1 เรียนวันที่ 1-30 ธันวาคม 2565
รุ่นที่ 2 เรียนวันที่ 3-31 มกราคม 2566
สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. โทร. 0 5372 3950 , 08 1961 6676 Line ID : @304xuamz
#ศูนย์สตรีเชียงราย
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::