กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 67 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตามวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::