กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 78 ครั้ง

???? ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ????

???? หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ????
- หลักสูตรยืดผมแบบมืออาชีพ
- หลักสูตรค็อกเทล
- หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรกระเป๋าเป้สร้างรายได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 0 5372 3950 ต่อ 19
???? 08 1961 6676

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::