กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2566
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 54 ครั้ง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 

ขยายเวลาการเปิดให้บริการ 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2566

ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2566 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 5372 3950
08 1961 6676
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::