กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 200 คะแนน) ในวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::