กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 676 ครั้ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://www.vtw-cr.go.th/download-detail.php?type=165

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::