กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 161 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวใน วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::