กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/11/2564 ผอ.ศูนย์ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายกระทรวง พม. ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายกระทรวง พม. ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::