กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครหลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร (3เดือน)

ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 69 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร 6 เดือน หลักสูตร 3 เดือน

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 60 ครั้ง

ประกาศ ให้ใช้หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 25 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 42 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน

ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 115 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน

ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 147 ครั้ง

การฝึกอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 209 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ (5วัน)

ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 64 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (1 เดือน ) หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์

ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 60 ครั้ง

ประกาศรายชื่อหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 144 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station "

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 52 ครั้ง

เชิญร่วมกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ พบกับเวทีเสวนาหัวข้อ “เส้นทางชีวิต..สู่ Influencer” โดย เจ้าของร้านน้ำลำไยสด เจริญกรุง

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 40 ครั้ง

ระเบียบการใช้ห้อง \\\" Learn& Play Station \\\"

ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 38 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ขนมไทย 4 ภาค (5 วัน)

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 56 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร อาหารและโภชนาการ

ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 93 ครั้ง

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์

ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 72 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ 5 วัน

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 107 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 99 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความความต้องการ "การฝึกอบรมอาชีพ"

ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 61 ครั้ง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศ

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 42 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 36 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 187 ครั้ง

ESS Help Me ช่องทางในการแจ้งเหตุเมื่อโดนทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้าย หรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว

ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 43 ครั้ง

ทำความรู้จัก ‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่

ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 37 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 51 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 550 ครั้ง

คู่มือการใช้ แอพพลิเคชั่น ESS Help Me "สำหรับผู้แจ้งเหตุ"

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 81 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 159 ครั้ง

ประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้หัวข้อ "หยุดค้าคน" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 48 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 88 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 674 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร

ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 79 ครั้ง

เจตนารมณ์การขับเคลื่อน "อำเภอพานอุบัติเหตุเป็นศูนย์"

ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 55 ครั้ง

ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2566

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 52 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน

ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 77 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร

ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 82 ครั้ง

เปิดรับจำนวนจำกัด หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 148 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน

ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่านทั้งหมด 404 ครั้ง

Krispy Kreme เปิดรับสมัครหลายอัตรา

ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่านทั้งหมด 765 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร

ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่านทั้งหมด 65 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 143 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 168 ครั้ง

รับจำนวนจำกัด (เรียนฟรี มีงานทำ) หลักสูตร 6 เดือน

ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 288 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 205 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 201 ครั้ง

หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง MFU INNOVATON DAY 2022

ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 75 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 73 ครั้ง

รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 203 ครั้ง

พม.เชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาค – แบ่งปันน้ำใจ

ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 94 ครั้ง

เปิดรับแล้ว หลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็๋กเล็ก) 6 เดือน

ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 170 ครั้ง

ประกาศ !!! หลักสูตรตัดผมชาย (เรียน 1 เดือน)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 224 ครั้ง

ประกาศ !!! หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (เรียน 6 เดือน)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 127 ครั้ง

ประกาศ !!! หลักสูตรโรงแรมและบริการ (เรียน 6 เดือน)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 99 ครั้ง

ประกาศ !!! หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. (เรียน 3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 146 ครั้ง

ประกาศ !!! หลักสูตรอาหารและโภชนาการ (เรียน 1 เดือน)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 130 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 104 ครั้ง

ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด (เรียนฟรี มีงานทำ)หลักสูตรเสริมสวยสตรี (เรียน 6 เดือน)

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 900 ครั้ง

ประกาศ เลื่อนการรายงานตัว หลักสูตร 6 เดือน หลักสูตร 3 เดือน

ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 143 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 123 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยเป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 101 ครั้ง

ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำหลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็๋กเล็ก) 6 เดือน

ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 104 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 127 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 59 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 53 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 130 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 57 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 59 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 55 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 142 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 204 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 61 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 56 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 56 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 160 ครั้ง

ขยายระยะเวลารับสมัคร การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไทย

ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 156 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น

ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 170 ครั้ง

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 160 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม

ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 161 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 183 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 48 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 67 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 68 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 198 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น เรียน 5 วัน จำนวน 2 รุ่น

ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 229 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม เรียน 1 เดือน จำนวน 2 รุ่น

ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 306 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เรียน 1 เดือน

ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 249 ครั้ง

ภารกิจ \"คิดเผื่อ\" Workshop ของปี 2565 น้ำยาทำความสะอาด อเนกประสงค์ ฟรี!

ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 166 ครั้ง

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 372 ครั้ง

โอกาสมาถึงแล้ว อบรมฟรี !!! คอร์สที่จะทำให้คุณทำธุรกิจ ได้อย่างเติบโต ต่อยอด และมั่งคั่ง

ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 338 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 55 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 55 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 5 วัน หลักสูตรอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2

ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 243 ครั้ง

ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME SE ร่วมโครงการ Online Marketplace สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 179 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 196 ครั้ง

ห้องสมุดชีวิต E-library DWF

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 185 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 212 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 54 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 55 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 52 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 607 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 329 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 5 วัน (ข้าวกล่องเพื่อสุขภาพ)

ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 246 ครั้ง

รับสมัคร หลักสูตร 5 วัน หลักสูตรอาหารจานเดียว

ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 228 ครั้ง

ช่องทางการให้บริการของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 226 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง \" Learn& Play Station \"

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 206 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 51 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 53 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล

ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 206 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 6 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร \\

ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 405 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร เสริมสวยสตรี

ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565เปิดอ่านทั้งหมด 561 ครั้ง

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรตัดผมชาย 10 วัน

ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 431 ครั้ง

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน (เรียนฟรี)

ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 686 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น (1 เดือน)

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 629 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 397 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสมัครเป็นลูกจ้าง อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 420 ครั้ง

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา)

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 1269 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง \" Learn& Play Station \"

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 438 ครั้ง

ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 329 ครั้ง

GenZ มีอะไรจะบอกต่อสังคมไทย

ประกาศเมื่อ 07 กรกฎาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 637 ครั้ง

GenZ มีอะไรจะบอกต่อสังคมไทย

ประกาศเมื่อ 07 กรกฎาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 541 ครั้ง

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-learning ฟรี

ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 611 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 725 ครั้ง

คนดีศรีท้องถิ่น นางรวิวรรณ ปงธิยา (ครูอ้อ)

ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 457 ครั้ง

จะดีกว่ามั้ย​ถ้าเราจะเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้กับตัวเอง​เพื่อความมั่นคงในอนาคต..

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 375 ครั้ง

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 706 ครั้ง

พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 474 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่านทั้งหมด 403 ครั้ง

ช่องทางในการร้องเรียน เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 438 ครั้ง

ขั้นตอนการรับบริการการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 515 ครั้ง

พื้ที่รับผิดชอบ ของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 448 ครั้ง

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่การเรียนรู้

ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 436 ครั้ง

หัวใจในลายผ้า ของ “สาย แก้วกันทา” เจ้าของแบรนด์ “สายเงิน ผ้าไหมทอมือ” จ.น่าน

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 677 ครั้ง

เรื่องราวการเดินทางของ(เส้น)ผม กับ นักออกแบบทรงผม

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 578 ครั้ง

คอร์ส ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ ฟรี

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 769 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ \"ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว\"

ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 519 ครั้ง
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::