กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 5 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การทำเล็บเจล รุ่น 2 ( 5 วัน)

ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 27 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)

ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 30 ครั้ง

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 64 ครั้ง

พม. ขอเชิญเสนอรายชื่อ

ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 27 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 44 ครั้ง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 27 ครั้ง

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 42 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station " ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 32 ครั้ง

PM2.5 ภัยไร้เสียง สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ภาคเหนือตอนบน

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ Social Warning เตือนภัยทางสังคม "วัยเก๋าชาวเหนือ" รู้เท่าทันภัยออนไลน์

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 35 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ Social Warning เตือนภัยทางสังคม ปัญหาการฆ่าตัวตาย เรื่องร้ายของคนไม่มีทางออก

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 44 ครั้ง

ช๊อคหน้านิ่ม เรียนฟรี ออนไลน์

ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 130 ครั้ง

ตามหานักร้องหน้ามนคนเมืองพาน!!!อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานข้าวใหม่ปลามัน

ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 69 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 99 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 172 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2 (3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 110 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การตัดผมชาย 

ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 132 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรหลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 104 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 257 ครั้ง

แผ่นพับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 73 ครั้ง

แผ่นพับ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 85 ครั้ง

เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 86 ครั้ง

แผ่นพับ ลดความรุนแรง ในครอบครัว ลดปัญหาสังคม

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 84 ครั้ง

เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 84 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง Learn& Play Station

ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 87 ครั้ง

ประกาศ ให้ใช้หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 145 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 129 ครั้ง

การฝึกอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 289 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station "

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 142 ครั้ง

เชิญร่วมกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ พบกับเวทีเสวนาหัวข้อ “เส้นทางชีวิต..สู่ Influencer” โดย เจ้าของร้านน้ำลำไยสด เจริญกรุง

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 120 ครั้ง

ระเบียบการใช้ห้อง \\\" Learn& Play Station \\\"

ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 118 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความความต้องการ "การฝึกอบรมอาชีพ"

ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 137 ครั้ง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศ

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 114 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 113 ครั้ง

ESS Help Me ช่องทางในการแจ้งเหตุเมื่อโดนทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้าย หรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว

ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 123 ครั้ง

ทำความรู้จัก ‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่

ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 125 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 128 ครั้ง

คู่มือการใช้ แอพพลิเคชั่น ESS Help Me "สำหรับผู้แจ้งเหตุ"

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 177 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 132 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 135 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 128 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 130 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 133 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 127 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 131 ครั้ง

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 219 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 128 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 128 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 132 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 120 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 158 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 145 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 129 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 125 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 144 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 134 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 125 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 126 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง \" Learn& Play Station \"

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 282 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 129 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 121 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 122 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง \" Learn& Play Station \"

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 526 ครั้ง

จะดีกว่ามั้ย​ถ้าเราจะเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้กับตัวเอง​เพื่อความมั่นคงในอนาคต..

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 461 ครั้ง

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 814 ครั้ง

พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 598 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่านทั้งหมด 510 ครั้ง

ขั้นตอนการรับบริการการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 656 ครั้ง

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่การเรียนรู้

ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 516 ครั้ง

หัวใจในลายผ้า ของ “สาย แก้วกันทา” เจ้าของแบรนด์ “สายเงิน ผ้าไหมทอมือ” จ.น่าน

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 767 ครั้ง

เรื่องราวการเดินทางของ(เส้น)ผม กับ นักออกแบบทรงผม

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 651 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ \"ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว\"

ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 600 ครั้ง
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::