กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร 3 เดือน และ หลักสูตร 1 เดือน

ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567เปิดอ่านทั้งหมด 66 ครั้ง

ขอเชิญทุกท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย

ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 12 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรลาเต้อาร์ท

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 45 ครั้ง

ช๊อคหน้านิ่ม เรียนฟรี ออนไลน์

ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 72 ครั้ง

ประกาศเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน

ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 374 ครั้ง

ตามหานักร้องหน้ามนคนเมืองพาน!!!อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานข้าวใหม่ปลามัน

ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 41 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 62 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร ตัดผมชาย

ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 94 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 142 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2 (3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 79 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การตัดผมชาย 

ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 101 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรหลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 73 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 221 ครั้ง

แผ่นพับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 46 ครั้ง

แผ่นพับ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.)

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 55 ครั้ง

แผ่นพับ ลดความรุนแรง ในครอบครัว ลดปัญหาสังคม

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 49 ครั้ง

เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 52 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง Learn& Play Station

ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 57 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน

ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 46 ครั้ง

ประกาศ ให้ใช้หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 118 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 100 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน

ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 203 ครั้ง

การฝึกอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 261 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station "

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 104 ครั้ง

เชิญร่วมกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ พบกับเวทีเสวนาหัวข้อ “เส้นทางชีวิต..สู่ Influencer” โดย เจ้าของร้านน้ำลำไยสด เจริญกรุง

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 89 ครั้ง

ระเบียบการใช้ห้อง \\\" Learn& Play Station \\\"

ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 88 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ขนมไทย 4 ภาค (5 วัน)

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 107 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 153 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความความต้องการ "การฝึกอบรมอาชีพ"

ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 108 ครั้ง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศ

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 88 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 84 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 248 ครั้ง

ESS Help Me ช่องทางในการแจ้งเหตุเมื่อโดนทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้าย หรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว

ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 93 ครั้ง

ทำความรู้จัก ‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่

ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 87 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 101 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 607 ครั้ง

คู่มือการใช้ แอพพลิเคชั่น ESS Help Me "สำหรับผู้แจ้งเหตุ"

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 149 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 106 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 105 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 103 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 103 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 105 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 101 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 105 ครั้ง

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 192 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 103 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 102 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 105 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 93 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 113 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 119 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 104 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 99 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 100 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 105 ครั้ง

ห้อง Learn&Plat Station โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 99 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565เปิดอ่านทั้งหมด 98 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง \" Learn& Play Station \"

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 253 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 103 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Learn&Play Station

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 95 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว"

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 96 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง \" Learn& Play Station \"

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 490 ครั้ง

จะดีกว่ามั้ย​ถ้าเราจะเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้กับตัวเอง​เพื่อความมั่นคงในอนาคต..

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 425 ครั้ง

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 768 ครั้ง

พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 537 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่านทั้งหมด 464 ครั้ง

ขั้นตอนการรับบริการการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 604 ครั้ง

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่การเรียนรู้

ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 486 ครั้ง

หัวใจในลายผ้า ของ “สาย แก้วกันทา” เจ้าของแบรนด์ “สายเงิน ผ้าไหมทอมือ” จ.น่าน

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 726 ครั้ง

เรื่องราวการเดินทางของ(เส้น)ผม กับ นักออกแบบทรงผม

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 620 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ \"ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว\"

ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 565 ครั้ง
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::