กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร ขนมไทย 4 ภาค

ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 20 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร อาหารและโภชนาการ

ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 30 ครั้ง

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์

ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 28 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ 5 วัน

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 43 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 51 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 19 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 37 ครั้ง

ประกาศกรมกิจการสตรีและครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือน เปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 )

ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 73 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2565เปิดอ่านทั้งหมด 66 ครั้ง
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::