กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร 3 เดือน และ หลักสูตร 1 เดือน

ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567เปิดอ่านทั้งหมด 66 ครั้ง

ขอเชิญทุกท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย

ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 12 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรลาเต้อาร์ท

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 45 ครั้ง

ช๊อคหน้านิ่ม เรียนฟรี ออนไลน์

ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 72 ครั้ง

ประกาศเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน

ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 374 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 29 ครั้ง

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 47 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 43 ครั้ง

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 43 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๗

ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 51 ครั้ง
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::