กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ตามหานักร้องหน้ามนคนเมืองพาน!!!อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานข้าวใหม่ปลามัน

ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 8 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 24 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร ตัดผมชาย

ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 48 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 113 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2 (3 เดือน)

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 45 ครั้ง

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 15 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 11 ครั้ง

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 12 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๗

ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 22 ครั้ง

ประกาศราคาซื้อวัดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 22 ครั้ง
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::