กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/05/2565 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ อบต.แม่เย็น
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::