กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/05/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมหารือ พมจ.พะเยา จัดทำแผนความร่วมมือการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 54 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมหารือจัดทำแผนความร่วมมือการพัฒนา​สตรี​และ​ครอบครัว​ การฝึกอาชีพในระดับพื้นที่​ ร่วมกับ​  นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา ณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพะเยา

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::