กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/10/2563 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 105 ครั้ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา หลักสูตร : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย / นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ / นวดเท้าเพื่อสุขภาพและโครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา หลักสูตร : พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก  ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::