กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

!!! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับสมัคร หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน)
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 76 ครั้ง

!!! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับสมัคร หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน)

เริ่มเรียน 1 พ.ย. - 30 พ.ย.2563
โทร 053-723950 หรือ 081-9616676
สมัครออนไลน์ได้ที่
(hand pointing down)(hand pointing down)(hand pointing down)
http://www.vtw-cr.go.th/register.php

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::