กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขนมไทย
1 ขนมเสน่ห์จันทน์
2 ขนมไข่ปลา
3 ขนมถั่วแปบปากหม้อ
4 ขนมถั่วแปบใบเตย
5 ขนมตาล
6 ขนมดอกอัญชัน
7 ขนมช่อม่วง
8 ขนมน้ำดอกไม้
9 ขนมบุหลันดั้นเมฆ
10 ขนมเปียกปูน
11 กล้วยน้ำว้าเชื่อม
12 ขนมเรไรหรือรังไร
13 ขนมสาลี่
14 ขนมใส่ไส้
15 ข้าวเม่าคลุก
16 ตะโก้ข้าวโพด
17 ถั่วกวน
18 เผือกกวน
19 สังขยาฟักทอง
20 กรอบเค็ม
21 ซาหริ่ม
22 กระท้อนลอยแก้ว
23 ข้าวตู
24 ครองแครงกรอบ
25 ขนมเกสรลำเจียก
26 ขนมลืมกลืน
27 ขนมดอกจอก
28 ขนมสำปันนี
29 มะพร้าวแก้ว
30 วุ้นตาแมว
31 วุ้นมะพร้าวอ่อน
32 อาลัว
33 ขนมครก
34 ขนมเปียกดอกทานตะวัน
35 ลูกชุบ
36 กล้วยไข่เชื่อม
37 ขนมไข่หงส์
38 ขนมบ้าบิ่น
39 ขนมฝักบัว
40 ขนมมุก
41 ขนมสาลี่กรอบ
42 ขนมหน้านวล
43 ข้าวต้มน้ำวุ้น
44 เผือกรังนก
45 ข้าวตอกตั้ง
46 วุ้นกรอบ
47 วุ้นกะทิใบเตย
48 วุ้นลำใย
49 ขนมหม้อตาล
50 ขนมเกลียว
51 ขนมมัสกอด
52 กระเช้าสีดา
53 ขนมดอกลำดวน
54 ขนมถ้วย
55 ขนมทองพลุ
56 ขนมผิง
57 ขนมโพรงแสม
58 ขนมฟักทอง
59 ขนมสามเกลอ
60 ขนมโสมนัส
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::