กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/04/2565 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (ในชุมชน) จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 154 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2565 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (ในชุมชน) หลักสูตรการถักทอด้วยมือ (เปลญวน/พรมเช็ดเท้า) กลุ่มสตรีตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::