กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/01/2566 จนท.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกันตกแต่งและประดับผ้าภายในซุ้ม กระทรวง พม. ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าตกแต่งและประดับผ้าภายในพื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2566 ของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::