กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 64 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
โดยมี นายธนสุนทร  สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::