กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่พระภิกษุ และฆราวาส
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่พระภิกษุ และฆราวาส ช่วงวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุม และ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::