กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.เชียงราย) Chiang Rai One Home ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 118 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.เชียงราย) Chiang Rai One Home ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย และเจ้าหน้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม One Home ตามนโยบายและโครงการที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนวางแผนเตรียมความพร้อมในการประชุมตรวจราชการรอบ 1 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงราย และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::