กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร Priority Management
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 64 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร Priority Management โดยมี นายอนุกุล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::